كد آهنگ پیشواز ایرانسل|كد پیشواز جديد 91|ویترین ایرانسل|جديترين كدهای پيشواز ايرانسل اس ام اس جديد 91+ اس ام اس عاشقانه 91+ سایت اصلی کد آهنگ پیشواز ایرانسل + ويترين سرگرمي ايرانيان + اس ام اس جديد عاشقانه 90 http://samenblog.com RSS Generated by SamenBlog.com کد آهنگ های علی عبدالمالکی برای وبلاگ بلاگفا http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-آهنگ-های-علی-عبدالمالکی/ <p align="center">علی عبدالمالکی&nbsp;علی عبدالمالکی&nbsp;علی عبدالمالکی&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a href="http://www.onlysms.ir/" target="_blank"><img height="300" alt="کد اهــنگ جـدیـد عــلی عــبدالمالــکی برای وبـلاگ زمستان ۹۰" src="http://2rha.com/wp-content/uploads/2011/11/abdolmaleki1.jpg" width="275" onload="NcodeImageResizer.createOn(this);" /></a>&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">کد آهنگ&nbsp;حتی از علی عبدالمالکی برای وبلاگ بلاگفا</p><p align="center"></p><p align="center"><textarea class="text" dir="ltr" style="BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; WIDTH: 358px; COLOR: rgb(0,0,0); DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 122px; TEXT-ALIGN: justify" name="Code" rows="8" cols="61"><!-- HTML Codes ramsarmusic.com --> <div align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali.Abdolmaleki-Hatta.mp3"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="3889"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1217"> <embed src="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali.Abdolmaleki-Hatta.mp3" ></embed></OBJECT><BR> <P style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #9930bc; FONT-FAMILY: tahoma"><A href="http://www.onlysms.ir/">کد موزيک</P></DIV><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --></A></textarea>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/30.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)"><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">کد آهنگ&nbsp;آه من&nbsp;علی عبدالمالکی&nbsp;برای وبلاگ،بلاگفا</p><p align="center"></p><p align="center"><textarea class="text" dir="ltr" style="BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; WIDTH: 358px; COLOR: rgb(0,0,0); DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 122px; TEXT-ALIGN: justify" name="Code" rows="8" cols="61"><!-- HTML Codes ramsarmusic.com --> <div align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali-Abdolmaleki-Aahe-Mane.mp3"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="3889"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1217"> <embed src="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali-Abdolmaleki-Aahe-Mane.mp3" ></embed></OBJECT><BR> <P style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #9930bc; FONT-FAMILY: tahoma"><A href="http://www.onlysms.ir/">کد موزيک</P></DIV><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --></A></textarea>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"><font color="#000000" size="3">&nbsp;</font>&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/4445.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)"><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">کد آهنگ حیا کن&nbsp;از علی عبدالمالکی برای وبلاگ بلاگفا</p><p align="center"></p><p align="center"><textarea class="text" dir="ltr" style="BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; WIDTH: 358px; COLOR: rgb(0,0,0); DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 122px; TEXT-ALIGN: justify" name="Code" rows="8" cols="61"><!-- HTML Codes ramsarmusic.com --> <div align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali Abdolmaleki - Haya Kon.mp3"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="3889"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1217"> <embed src="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali Abdolmaleki - Haya Kon.mp3" ></embed></OBJECT><BR> <P style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #9930bc; FONT-FAMILY: tahoma"><A href="http://www.onlysms.ir/">کد موزيک</P></DIV><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --></A></textarea>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/27.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)"><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">کد آهنگ&nbsp;دردت به جونم&nbsp;از علی عبدالمالکی برای وبلاگ بلاگفا</p><p align="center"></p><p align="center"><textarea class="text" dir="ltr" style="BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: rgb(0,0,0) 1px dashed; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 8pt; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: rgb(0,0,0) 1px dashed; WIDTH: 358px; COLOR: rgb(0,0,0); DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: rgb(0,0,0) 1px dashed; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 122px; TEXT-ALIGN: justify" name="Code" rows="8" cols="61"><!-- HTML Codes ramsarmusic.com --> <div align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali Abdolmaleki - Dardet Be Joonam.mp3"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="3889"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1217"> <embed src="http://ram3ar.persiangig.com/www.onlysms.ir/Ali Abdolmaleki - Dardet Be Joonam.mp3" ></embed></OBJECT><BR> <P style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #9930bc; FONT-FAMILY: tahoma"><A href="http://www.onlysms.ir/">کد موزيک</P></DIV><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --></A></textarea>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/28.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)"><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"></p><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"></p><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"></p><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" />&nbsp;<a title="2" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-های-آلبوم-حس-خاص/">کد آهنگ های آلبوم حس خاص مجید خراطها برای وبلاگ</a> </div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-همدم-از-معین/">کد آهنگ همدم از معین برای وبلاگ،بلاگفا + موزیک همدم معین</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-آنقدر-تو-رو-دوست-دارم/">کد آهنگ آنقدر تو رو دوست دارم از امین رستمی برای وبلاگ،بلاگفا</a> </div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-خالی-از-کامران-و-هومن/">کد آهنگ خالی از کامران و هومن برای وبلاگ بلاگفا </a></div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-فراموشم-کن-برو-از-رضا-شیری/">کد آهنگ فراموشم کن برو از رضا شیری برای وبلاگ بلاگفا </a></div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-وقتی-تو-نیستی-علیرضا-بلوری/">کد آهنگ وقتی تو نیستی از علیرضا بلوری برای وبلاگ بلاگفا </a></div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-شناسنامه-کامران-و-هومن/">کد آهنگ های آلبوم شناسنامه کامران و هومن برای وبلاگ بلاگفا </a></div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-نمیدونم-چرا-از-کامران-و-هومن/">کد آهنگ نمیدونم چرا از کامران و هومن برای وبلاگ بلاگفا</a> </div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-تو-بهترینی-از-کامران-و-هومن/">کد آهنگ تو بهترینی از کامران و هومن برای وبلاگ بلاگفا</a> </div></li><li><div align="center"><img src="http://www.ramsarsms.com/www.onlysms.ir-ramsarmusic/flash11.gif" /> <a title="8 مهر 1390" href="http://www.onlysms.ir/کد-آهنگ-اطلسی-از-مرتضی-پاشایی/">کد آهنگ اطلسی از مرتضی پاشایی برای وبلاگ بلاگفا</a></div><p align="center"><a href="http://onlysms.ir/کد%20آهنگهای%20محسن%20یگانه/" target="_blank"><font color="#ff0000" size="3">برای دریافت کدهای محسن یگانه برای وبلاگ اینجا کلیک کنید</font></a></p><p align="center">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://onlysms.ir/90/" target="_blank"><font color="#ff0000" size="3">برای دریافت سری اول کدهای مرتضی پاشایی اینجا کلیک کنید</font></a></p><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><a href="http://onlysms.ir/133/" target="_blank"><font color="#ff0000" size="3">براي دريافت سري دوم كدهاي مرتضي پاشايي اينجا كليك كنيد</font></a><font size="3">&nbsp;</font>&nbsp;</p><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><a href="http://onlysms.ir/329" target="_blank">برای دریافت تمامي آهنگ هاي آلبوم کما 3 حمیدی عسکری اینجا کلیک کنید </a></p><p align="center"><a href="http://ramsarmusic.samenblog.com/389/" target="_blank"><font color="#ff00cc" size="3">برای دریافت تمامی کد آهنگ های مجید خراطها اینجا کلیک کنید</font></a></p><p align="center"><a href="http://ramsarmusic.samenblog.com/402/" target="_blank"><font size="3">برای دریافت سری دوم کد آهنگهای مجید خراطها اینجا کلیک کنید</font></a></p><p align="center"><a href="http://ramsarmusic.samenblog.com/352/" target="_blank"><font color="#ff0000" size="3">برای دریافت تمامی کدهای آهنگ احسان خواجه امیری اینجا کلیک کنید</font></a>&nbsp;&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font color="#ff0000"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font></p><p align="center"><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/"><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp; </strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/"><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp; </strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></li> Fri, 16 Dec 2011 14:24:48 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-آهنگ-های-علی-عبدالمالکی/ جدیدترین کدهای پیشواز ماه محرم به همراه شنیدن آهنگ http://irancell-vitrin.samenblog.com/پیشواز-ماه-محرم-به-همراه-شنیدن-آهنگ/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">جدیدترین&nbsp;کدهای پیشواز ماه محرم به همراه شنیدن آهنگ</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;<font color="#ff0000">٤٤١٢١٣٠</font>&nbsp; ساربان كجا&nbsp;&nbsp; &nbsp;كريمي&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/556.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><a href="http://www.onlysms.ir/page/irancellmoharam90.php" target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><strong><font color="#ff0000">برای دریافت پخش آنلاین داغ ترین کدهای پیشواز محرم 90 اینجا کلیک کنید</font>&nbsp;</strong></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p></span></p> Wed, 23 Nov 2011 08:43:23 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پیشواز-ماه-محرم-به-همراه-شنیدن-آهنگ/ پخش و شنیدن آهنگ نوحه جدید 90 http://irancell-vitrin.samenblog.com/پخش-و-شنیدن-آهنگ-نوحه-جدید-90/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">پخش&nbsp;و شنیدن&nbsp;آهنگ نوحه جدید 90&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0066">٣٣١١٥٦</font>&nbsp;&nbsp; بابای دنیا&nbsp;&nbsp;محمود کریمی&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/553.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000">٤٤١٢٠٧٦</font>&nbsp;&nbsp; علي لاي محمود كريمي&nbsp; &nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/555.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><a href="http://www.onlysms.ir/page/irancellmoharam90.php" target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><strong><font color="#ff0000">برای دریافت پخش آنلاین داغ ترین کدهای پیشواز محرم 90 اینجا کلیک کنید</font>&nbsp;</strong></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p></span></p> Wed, 23 Nov 2011 08:42:58 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پخش-و-شنیدن-آهنگ-نوحه-جدید-90/ پخش آنلاین آهنگهای پیشواز ماه محرم http://irancell-vitrin.samenblog.com/پخش-آنلاین-آهنگهای-پیشواز-ماه-محرم/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">پخش آنلاین آهنگهای&nbsp;پیشواز ماه محرم</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">٣٣١٨٨٧</font>&nbsp;&nbsp; بابا بابا&nbsp; محمود کریمی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/882.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><a href="http://www.onlysms.ir/page/irancellmoharam90.php" target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><strong><font color="#ff0000">برای دریافت پخش آنلاین داغ ترین کدهای پیشواز محرم 90 اینجا کلیک کنید</font>&nbsp;</strong></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p></span></p> Wed, 23 Nov 2011 08:42:35 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پخش-آنلاین-آهنگهای-پیشواز-ماه-محرم/ تست و شنیدن آنلاین آهنگ پیشواز نوحه امام حسین (ع) http://irancell-vitrin.samenblog.com/شنیدن-آنلاین-آهنگ-پیشواز-نوحه/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">تست و شنیدن&nbsp;آنلاین&nbsp;آهنگ پیشواز نوحه امام حسین (ع)</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;<font color="#ff0099">٥٥١٦٠١</font>&nbsp; &nbsp;کربلا منتظر ماست&nbsp;آهنگران&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/551.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><a href="http://www.onlysms.ir/page/irancellmoharam90.php" target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><strong><font color="#ff0000">برای دریافت پخش آنلاین داغ ترین کدهای پیشواز محرم 90 اینجا کلیک کنید</font>&nbsp;</strong></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p></span></p> Wed, 23 Nov 2011 08:42:02 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/شنیدن-آنلاین-آهنگ-پیشواز-نوحه/ پخش آنلاین کدهای پیشواز ایرانسل مخصوص عاشورا و تاسوا http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدهای-پیشواز-مخصوص-عاشورا-و-تاسوا/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">کدهای پیشواز نوحه حدید ۹۰ از خواننده های معروف</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000">٩٤٤١٠٢</font>&nbsp;&nbsp;شبهای محرم&nbsp; کریمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/881.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><a href="http://www.onlysms.ir/page/irancellmoharam90.php" target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><strong><font color="#ff0000">برای دریافت پخش آنلاین داغ ترین کدهای پیشواز محرم 90 اینجا کلیک کنید</font>&nbsp;</strong></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div style="text-align: -webkit-center; "><br /></div></span></p> Wed, 23 Nov 2011 08:41:27 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدهای-پیشواز-مخصوص-عاشورا-و-تاسوا/ کدهای پیشواز ایرانسل نوحه مخصوص ماه محرم و عزاداری http://irancell-vitrin.samenblog.com/پیشواز-ایرانسل-نوحه-مخصوص/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">شنیدن و انتخاب کدهای پیشواز ایرانسل&nbsp;نوحه مخصوص ماه محرم و عزاداری</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;<font color="#ff0000">٤٤١٧٠٦</font>&nbsp; یادگار حیدر&nbsp; موذن زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/880.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" href="javascript:void(chat)" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><a href="http://www.onlysms.ir/page/irancellmoharam90.php" target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><strong><font color="#ff0000">برای دریافت پخش آنلاین داغ ترین کدهای پیشواز محرم 90 اینجا کلیک کنید</font>&nbsp;</strong></a>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div style="text-align: -webkit-center; "><br /></div></span></p> Wed, 23 Nov 2011 08:41:02 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پیشواز-ایرانسل-نوحه-مخصوص/ کد پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ برای آخرین بار http://irancell-vitrin.samenblog.com/احسان-خواجه-امیری-آهنگ-برای-آخرین-بار/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">کد&nbsp;پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ&nbsp;برای آخرین بار</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٣٣١٤٦٤&nbsp;&nbsp; برای آخرین بار&nbsp;&nbsp;&nbsp; احسان خواجه امیری ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; "><font color="#ff0000"><strong>ارسال کد به 7575</strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div><br /></div></span></p> Fri, 18 Nov 2011 12:58:27 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/احسان-خواجه-امیری-آهنگ-برای-آخرین-بار/ کد پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ اعتراف http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-پیشواز-آهنگ-اعتراف/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">کد&nbsp;پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ&nbsp;اعتراف</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;<br />&nbsp; ٣٣١١٦٥٢&nbsp;&nbsp; اعتراف&nbsp;&nbsp;&nbsp; احسان خواجه امیری 89 ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; "><font color="#ff0000"><strong>ارسال کد به 7575</strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div><br /></div></span></p> Fri, 18 Nov 2011 12:57:55 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-پیشواز-آهنگ-اعتراف/ کد پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ دلواپسی http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-پیشواز-آهنگ-دلواپسی/ <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">کد&nbsp;پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ&nbsp;دلواپسی</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp; ٣٣١١٦٤٩&nbsp;&nbsp; دلواپسی&nbsp;&nbsp;&nbsp; احسان خواجه امیری 89 ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; "><font color="#ff0000"><strong>ارسال کد به 7575</strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div><br /></div></span> Fri, 18 Nov 2011 12:57:17 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-پیشواز-آهنگ-دلواپسی/ کد پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ در مسیر زاینده رود http://irancell-vitrin.samenblog.com/پیشواز-آهنگ-در-مسیر-زاینده-رود/ <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">کد&nbsp;پیشواز احسان خواجه امیری آهنگ&nbsp;در مسیر زاینده رود&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; "><br />&nbsp; ٢٢١١٠٨٧&nbsp;&nbsp; در مسیر زاینده رود&nbsp;&nbsp;&nbsp; احسان خواجه امیری ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; "><font color="#ff0000"><strong>ارسال کد به 7575</strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p></span> Fri, 18 Nov 2011 12:56:23 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پیشواز-آهنگ-در-مسیر-زاینده-رود/ کد آهنگ های پیشواز ایرانسل جدید پویا بیاتی http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-آهنگ-های-پیشواز-ایرانسل-جدید-پویا-بیاتی/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">کد آهنگ های پیشواز ایرانسل جدید&nbsp;پویا بیاتی&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><img alt="کد آهنگ های پیشواز ایرانسل جدید پویا بیاتی" hspace="0" src="http://www.toppatogh.com/uploaded/toppatogh.com/015456479139757727881.jpg" align="baseline" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " />&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">٤٤١٣٣٨٣&nbsp;&nbsp; اشكهاتو پاك كن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٠&nbsp;&nbsp; اگه بغضم اگه گريه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٢&nbsp;&nbsp; اگه پا روي عهدم گذاشتم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨١&nbsp;&nbsp; اگه خاكم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٢&nbsp;&nbsp; اي پادشه خوبان&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٦١&nbsp;&nbsp; اي سرزمين من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٧&nbsp;&nbsp; بارون مياد.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٤&nbsp;&nbsp; باز هم غربت&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٦٠&nbsp;&nbsp; برايم مادري كردي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٠&nbsp;&nbsp; بي تو سرزمين قحطي زدم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;<br />٤٤١٣٣٣٨&nbsp;&nbsp; پر از حرف سكوتم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٢&nbsp;&nbsp; پيراهن بارون مي پوشم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٤٠٢&nbsp;&nbsp; تاب جدايي ندارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٠&nbsp;&nbsp; تو چته؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤١&nbsp;&nbsp; چشم انتظاري سهم عاشق&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٤&nbsp;&nbsp; چشم من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٥&nbsp;&nbsp; چشم من2&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٢&nbsp;&nbsp; چشم من3&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٦&nbsp;&nbsp; چوب عاشقي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٩&nbsp;&nbsp; حلالم كن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;<br />٤٤١٣٣٤٨&nbsp;&nbsp; دل نيمه جونه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٥&nbsp;&nbsp; دلتنگم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٨&nbsp;&nbsp; دلتنگم.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٧&nbsp;&nbsp; دلم تو شك ماندن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٣٩&nbsp;&nbsp; دنياي بي زهرا و علي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٩&nbsp;&nbsp; دنياي كوچيك من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٧&nbsp;&nbsp; دوباره شام غريبان&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٤&nbsp;&nbsp; راه بهشت.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٦&nbsp;&nbsp; زخمي سيب فريب&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٤٠١&nbsp;&nbsp; سكوت آخر&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />٤٤١٣٣٥٨&nbsp;&nbsp; سياه پوشم و عزادارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٥&nbsp;&nbsp; شب عيد&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٣&nbsp;&nbsp; عاشقترم كن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٣&nbsp;&nbsp; غريبونه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٧&nbsp;&nbsp; كوچه هاي بي تو&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٠&nbsp;&nbsp; گم شدم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥١&nbsp;&nbsp; گمت كردم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩١&nbsp;&nbsp; من خط فاصله تو.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٨&nbsp;&nbsp; منو بگير از...&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٩&nbsp;&nbsp; نجاتم بده&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />٤٤١٣٤٠٠&nbsp;&nbsp; نون و گريه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٤&nbsp;&nbsp; هر جمعه نه هر لحظه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٦&nbsp;&nbsp; همه ميگن...&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٩&nbsp;&nbsp; يا زهرا گل ياس&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٦&nbsp;&nbsp; يا علي دلم تنگه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٥&nbsp;&nbsp; يعقوب نيم اما&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی ٢٥٠٠ ریال&nbsp;&nbsp;&nbsp; ٣٠ روز&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">ارسال کد به ۷۵۷۵&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p></span></p> Fri, 18 Nov 2011 04:38:04 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کد-آهنگ-های-پیشواز-ایرانسل-جدید-پویا-بیاتی/ آهنگ پيشواز شده بي تو سرزمين قحطي زدم از پويا بياني http://irancell-vitrin.samenblog.com/پيشواز-بي-تو-سرزمين-قحطي-زدم/ <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">آهنگ های پيشواز جديد جديد&nbsp;پويا بياتی&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "></p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">٤٤١٣٣٨٣&nbsp;&nbsp; اشكهاتو پاك كن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٠&nbsp;&nbsp; اگه بغضم اگه گريه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٢&nbsp;&nbsp; اگه پا روي عهدم گذاشتم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨١&nbsp;&nbsp; اگه خاكم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٢&nbsp;&nbsp; اي پادشه خوبان&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٦١&nbsp;&nbsp; اي سرزمين من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٧&nbsp;&nbsp; بارون مياد.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٤&nbsp;&nbsp; باز هم غربت&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٦٠&nbsp;&nbsp; برايم مادري كردي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٠&nbsp;&nbsp; بي تو سرزمين قحطي زدم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />٤٤١٣٣٣٨&nbsp;&nbsp; پر از حرف سكوتم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٢&nbsp;&nbsp; پيراهن بارون مي پوشم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٤٠٢&nbsp;&nbsp; تاب جدايي ندارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٠&nbsp;&nbsp; تو چته؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤١&nbsp;&nbsp; چشم انتظاري سهم عاشق&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٤&nbsp;&nbsp; چشم من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٥&nbsp;&nbsp; چشم من2&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٢&nbsp;&nbsp; چشم من3&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٦&nbsp;&nbsp; چوب عاشقي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٩&nbsp;&nbsp; حلالم كن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />٤٤١٣٣٤٨&nbsp;&nbsp; دل نيمه جونه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٥&nbsp;&nbsp; دلتنگم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٨&nbsp;&nbsp; دلتنگم.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٨٧&nbsp;&nbsp; دلم تو شك ماندن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp; ٤٤١٣٣٣٩&nbsp;&nbsp; دنياي بي زهرا و علي&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٩&nbsp;&nbsp; دنياي كوچيك من&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٧&nbsp;&nbsp; دوباره شام غريبان&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٤&nbsp;&nbsp; راه بهشت.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٦&nbsp;&nbsp; زخمي سيب فريب&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٤٠١&nbsp;&nbsp; سكوت آخر&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />٤٤١٣٣٥٨&nbsp;&nbsp; سياه پوشم و عزادارم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٥&nbsp;&nbsp; شب عيد&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٣&nbsp;&nbsp; عاشقترم كن&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٣&nbsp;&nbsp; غريبونه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٧&nbsp;&nbsp; كوچه هاي بي تو&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٠&nbsp;&nbsp; گم شدم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥١&nbsp;&nbsp; گمت كردم&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩١&nbsp;&nbsp; من خط فاصله تو.بي كلام&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp; ٤٤١٣٣٩٨&nbsp;&nbsp; منو بگير از...&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٩&nbsp;&nbsp; نجاتم بده&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />٤٤١٣٤٠٠&nbsp;&nbsp; نون و گريه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٤&nbsp;&nbsp; هر جمعه نه هر لحظه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٩٦&nbsp;&nbsp; همه ميگن...&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٥٩&nbsp;&nbsp; يا زهرا گل ياس&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٦&nbsp;&nbsp; يا علي دلم تنگه&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp; ٤٤١٣٣٤٥&nbsp;&nbsp; يعقوب نيم اما&nbsp;&nbsp;&nbsp; پویا بیاتی&nbsp;<br />&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">ارسال كد به 7575&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p></span> Fri, 18 Nov 2011 04:36:35 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پيشواز-بي-تو-سرزمين-قحطي-زدم/ شعر زیبای سوتک از دکتر علی شریعتی http://irancell-vitrin.samenblog.com/شعر-سوتک-از-دکتر-علی-شریعتی/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">شعر زیبای سوتک از دکتر علی شریعتی</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">چه خواهد ساخت؟</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">ولی بسیار مشتاقم،</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">که از خاک گلویم سوتکی سازد</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">.<br />برای مشاهده متن کامل شعر به ادامه مطلب بروید</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">گلویم سوتکی باشد بدست کودکی گستاخ و بازیگوش</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">و او یکریز و پی در پی،</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دَم گرم ِخوشش را بر گلویم سخت بفشارد،</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">و خواب ِخفتگان خفته را آشفته تر سازد.</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">بدینسان بشکند در من،</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">سکوت مرگبارم را…<br />&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></span></p> Fri, 18 Nov 2011 04:35:52 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/شعر-سوتک-از-دکتر-علی-شریعتی/ کدهای پيشواز ایرانسل پويا بياتی http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدهای-پيشواز-ایرانسل-پويا-بياتی/ <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">زخمي سيب فريب : 4413356</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">برايم مادري كردي : 4413360</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">گم شدم : 4413350</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دل نيمه جونه : 4413348</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">يا زهرا گل ياس : 4413359</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دوباره شام غريبان : 4413357</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">سياه پوشم و عزادارم : 4413358</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">اي سرزمين من : 4413361</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">گمت كردم :‌4413351</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دنياي كوچيك من : 4413349</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">پيراهن بارون مي پوشم : 4413352</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">شب عيد : 4413355</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">بارون مياد .بي كلام : 4413347</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">يعقوب نيم اما : 4413345</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">راه بهشت بي كلام :‌4413354</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">يا علي دلم تنگه : 4413346</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">بي تو سرزمين قحطي زدم : 4413340</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">هر جمعه نه هر لحظه : 4413344</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">اي پادشه خوبان : 4413342</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">پر از حرف سكوتم : 4413338</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">چشم انتظاري سهم عاشق : 4413341</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">غريبونه : 4413343</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دنياي بي زهرا و علي : 4413339</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">راهنما : كد را به 7575 ارسال كنيد.</p><div><br /></div></span> Fri, 18 Nov 2011 04:34:55 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدهای-پيشواز-ایرانسل-پويا-بياتی/ آهنگ پيشواز شده ايرانسلي سياه پوشم و عزادارم از پويا بياتي http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدآهنگ-پيشواز-سياه-پوشم-و-عزادارم/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">سياه پوشم و عزادارم : 4413358</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">اي سرزمين من : 4413361</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">گمت كردم :‌4413351</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دنياي كوچيك من : 4413349</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">پيراهن بارون مي پوشم : 4413352</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">شب عيد : 4413355</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">بارون مياد .بي كلام : 4413347</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">يعقوب نيم اما : 4413345</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">راه بهشت بي كلام :‌4413354</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">يا علي دلم تنگه : 4413346</p></span></p> Fri, 18 Nov 2011 04:33:38 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدآهنگ-پيشواز-سياه-پوشم-و-عزادارم/ آهنگ پيشواز شده دل نيمه جونه از پويا بياتي http://irancell-vitrin.samenblog.com/پيشواز-شده-دل-نيمه-جونه/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">زخمي سيب فريب : 4413356</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">برايم مادري كردي : 4413360</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">گم شدم : 4413350</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دل نيمه جونه : 4413348</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">يا زهرا گل ياس : 4413359</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">دوباره شام غريبان : 4413357</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">سياه پوشم و عزادارم : 4413358</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">اي سرزمين من : 4413361</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">گمت كردم :‌4413351</p><div style="text-align: center; "><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; ">&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;</p><p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><font color="#ff0000"><strong>(منبع مطلب ::&nbsp;</strong><a href="http://www.onlysms.ir/" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; "><font size="3"><strong>http://www.onlysms.ir</strong></font></a><font color="#000000">&nbsp;</font><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></font><font color="#ff0000"><strong>)</strong></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><div><br /></div></div></span></p> Fri, 18 Nov 2011 04:31:56 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/پيشواز-شده-دل-نيمه-جونه/ کدهای آهنگ گریه کن از مرتضی پاشایی http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدهای-آهنگ-گریه-کن-از-مرتضی-پاشایی/ <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; "> <p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "> کد آهنگ&nbsp;گریه کن&nbsp;از مرتضی پاشایی&nbsp;برای وبلاگ،بلاگفا،"گریه کن&nbsp;از مرتضی پاشایی"</p> <p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "> <textarea class="text" dir="ltr" name="Code" rows="8" cols="61" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); border-right-width: 1px; border-right-style: dashed; padding-right: 4px; border-top-color: rgb(0, 0, 0); border-top-width: 1px; border-top-style: dashed; padding-left: 4px; padding-bottom: 1px; border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-left-width: 1px; border-left-style: dashed; width: 358px; direction: ltr; padding-top: 1px; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dashed; height: 122px; text-align: justify; "><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --> <div align=center><OBJECT style="BORDER-RIGHT: 3px solid; BORDER-TOP: 3px solid; BORDER-LEFT: 3px solid; BORDER-BOTTOM: 3px solid" height=46 width=147 classid=clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6><PARAM NAME="URL" VALUE="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/Gerye Kon.mp3"><PARAM NAME="rate" VALUE="1"><PARAM NAME="balance" VALUE="0"><PARAM NAME="currentPosition" VALUE="0"><PARAM NAME="defaultFrame" VALUE=""><PARAM NAME="playCount" VALUE="5"><PARAM NAME="autoStart" VALUE="-1"><PARAM NAME="currentMarker" VALUE="0"><PARAM NAME="invokeURLs" VALUE="-1"><PARAM NAME="baseURL" VALUE=""><PARAM NAME="volume" VALUE="100"><PARAM NAME="mute" VALUE="0"><PARAM NAME="uiMode" VALUE="full"><PARAM NAME="stretchToFit" VALUE="0"><PARAM NAME="windowlessVideo" VALUE="0"><PARAM NAME="enabled" VALUE="-1"><PARAM NAME="enableContextMenu" VALUE="-1"><PARAM NAME="fullScreen" VALUE="0"><PARAM NAME="SAMIStyle" VALUE=""><PARAM NAME="SAMILang" VALUE=""><PARAM NAME="SAMIFilename" VALUE=""><PARAM NAME="captioningID" VALUE=""><PARAM NAME="enableErrorDialogs" VALUE="0"><PARAM NAME="_cx" VALUE="3889"><PARAM NAME="_cy" VALUE="1217"> <embed src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/Gerye Kon.mp3" ></embed></OBJECT><BR> <P style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: #9930bc; FONT-FAMILY: tahoma"><A href="http://www.onlysms.ir/">کد موزيک</P></DIV><!-- HTML Codes www.ramsarmusic.com --></A></textarea>&nbsp;&nbsp;</p> <p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "> <a target="_blank" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; " href="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/Gerye%20Kon.mp3"> <font color="#ff0000">دانلود آهنگ گریه کن از مرتضی پاشایی www.onlysms.ir</font></a></p> <p align="center" style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "> <font color="#000000" size="3">&nbsp;</font>&nbsp;<a class="links" onclick="window.open ('http://ramsarmusic1.samenblog.com/page/gereyekon.php',null,'status=no, resizable=yes, width=525, height=425');" style="color: rgb(42, 21, 142); text-decoration: none; " href="javascript:void(chat)"><img alt="تست آنلاین آهنگ " src="http://www.ramsarsms.com/ramsarmusic/test.gif" align="absMiddle" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></a>&nbsp;</p> </span></span> Thu, 17 Nov 2011 03:22:29 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/کدهای-آهنگ-گریه-کن-از-مرتضی-پاشایی/ آموزش اذیت کردن دوستان جدید http://irancell-vitrin.samenblog.com/آموزش-اذیت-کردن-دوستان/ <p><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 17px; "><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-دوستت تو اتاق خوابه. آروم در رو باز کن.اسپیکر و بذار تو اتاق و در رو ببند.بعد برو بیرون و ضبط و روشن کن و صدا رو تا ته زیاد کن.اگه سکته نکنه حداقل یکم می ترسه می خندین.<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " /><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />-وقتی داری با دوستت چت می کنی همه کلمه هاتو بچسبون به هم و اصلا اسپیس نزن.خیلی حال میده</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-تو خیابون محکم بزن پس کله یکی و تا برگشت بگو:وااااااااااای ببخشید فکر کردم رفیقمه…</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-مردم آزاری یعنی بری سر کلاس بگی با فلانی کار دارم، استاد میگه چیکارش داری ، میگی مامانش واسش لقمه گرفته، گفته بیام بش بدم.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-یه قوطی پودر لباسشویی تهیه کنید. ته قوطی دوتا مقوا هست که روی هم چسبوندن که محتوای توش بیرون نریزه. تنها کاری که باید بکنید اینه که با چاقو این دو تا مقوا رو از هم جدا کنید جوری که اگه از زمین بلندش کنید، محتوای داخل بسته&nbsp; خالی شه. خوب حالا برید این قوطی رو بذارید بالای یخچال یا یه جای بلند مثل هود و برید منتظر باشید تا یکی بیاد بسته رو برش داره. وقتی همش خالی شد روی سرو کلش و زمین و چند تا فحش به خودشو کارخونه سازندشو و زمین و زمان داد اونوقته که باید بری تو کار فرار!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-توی هرفرصتی قوطی ها و بطری های نوشابه گاز دار رو تکون بدین و بعد بذارین یکی دیگه در اونو باز کنه.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-وقتی با دوستتون دارین غذا میخورین خودتونو بزنین به خفگی و از دوستتون بخواین براتون آب بیاره، وقتی رفت تو آشپزخونه، شماهم اون سوسک خوشگله رو که از قبل آماده کردین وسط غذاش جاسازی کنین.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-وقتی یه نفر با تریپ درست و حسابی کنار خیابون منتظره کسی هست. از جلوش رد شو و یه سکه بنداز جلوش.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-وقتی یه گدا میادو بهت التماس میکنه که بهش کمک کنی، جلوی چشمش یه اسکناس بنداز تو صندوق صداقات و به طرف بگو برو کمیته بگیر.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-اتوبوس که جلوی پات وایستاد تا بری سوارش بشی پاتو بذار روی رکابش و بند کفشت رو محکم کن. بعد بگو: ممنونم… دستت درد نکنه… برو.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-سر کلاس با خواهش از دوستت خود نویس جدید و گرونش رو بگیرو بعد تکه تکه هاشو جدا از هم بهش بده.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-از بغلی پاک کنش رو بگیر و توش چندتا نوک مداد اتود بکن و بهش بده. وقتی خواست یک چیزی رو پاک کنه قیافش دیدنیه.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-توی مهمونی وقتی مطمئن شدید که صاحب‌خونه نیست، یه وسیله برقی مثل پنکه رو بزنید به پریز تلفن</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-با دوستتان برید استخر و با هم یک کمد بگیرید. بعد از مدتی به بهانه دستشویی بروید و لباستان را بپوشید و لباس او را هم بردارید و برید ، این روش تست شده و فقط چند تا فحش می خورید، اتفاق خاصه دیگه ای نمیفته.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">چنتا قرص نعنا بریزید تو نوشابه و فوری درشو ببندبد و خوب هم بزنید . خوب کار تموم شده فقط تنها کاری که باقی مانده این است که در موقع باز کردن در&nbsp; نوشابه از محل دوری کنید چون کافیه درب بطری تا نصفه باز بشه!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-تا استاد اومد سر کلاس یکی بگه: باز این اومد!!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-قبل از اینکه استاد وارد کلاس بشه تمام ماژیک های وایت برد رو&nbsp; جمع کرده&nbsp; به جایش گچِ (تخته سیاه) بگذاریم!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-توی مدرسه در کلاس بغلی را زده&nbsp; و به داخل کلاس می روید البته توی کلاس خودتون. استادشون که اومد ببینه کیه میبینه هیچ کس نیست. شما هم برید دم در و با تعجب بگید: “در کلاس شما رو هم زدند؟… این بی شعور کیه که میاد در میزنه میره؟؟!! ”</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-همیشه آدرس درست بده ولی وقتی ماشینش راه افتاد با دوستاتون بلند بزنید زیر خنده تا یارو فکر کنه سر کارش گذاشتید.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">- خانومه که با مانتو و روسری نشسته بود تو تاکسی. بهش بگید آبجی! چادرت لای در گیر کرده!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-یه کمی عسل و مربا بمال به مقوا و شب بذار بالا سر رفیقت که خوابه. تا صبح از نیش پشه ها آبکش میشه!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-هر وقت همکارتون خواست بره توالت , با یه خط ناشناس بهش زنگ بزنید. دقت داشته باشید تا زمانی که به داخل نرفته این کار رو انجام بدید و وقتی که اومد ببینه کیه قطع کنید این کار را می توانید حداقل ۱۰ بار تکرار کنید.</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">-لباس رفیقتون رو بندازین توی لگن آب سرد و یه بسته نشاسته بریزین توش. نیم ساعت بعد لباس خیس رو بذارید جلوی آفتاب تا خشک بشه. به این میگن آهار زدن پارچه!</p><p style="margin-top: 5px; margin-right: auto; margin-bottom: 5px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: scroll; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.6em; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat repeat; ">روزهای تعطیل مثل بقیه روزها ساعتتون رو کوک کنین تا همه از خواب بپرن!﴿این روش برای افرادی که غیر از سادیسم ، رگه هایی از مازوخیسم هم دارن پیشنهاد میشه)<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- سر چهارراه وقتی چراغ سبز شد دستتون رو روی بوق بذارین تا جلویی ها زود تر راه بیفتند<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- وقتی از کسی آدرسی رو می پرسین بلافاصله بعد از جواب دادنش جلوی چشمش از یه نفر دیگه بپرسین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- کرایه تاکسی رو بعد از پیاده شدن و گشتن تمام جیبهاتون به صورت اسکناس هزاری پرداخت کنید<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- وقتی عده زیادی مشغول تماشای تلویزیون هستند مرتب کانال رو عوض کنین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- به کسی که دندون مصنوعی داره بلال تعارف کنین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- شمع های کیک تولد دیگران رو فوت کنین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- صابون رو همیشه کف وان حموم جا بذارین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- وقتی کسی در جمعی جوک تعریف می کنه بلافاصله بگین خیلی قدیمی بود<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- بچه جیغ جیغوی خودتون رو به سینما ببرین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- ایمیل های فورواردی دوستتون رو همیشه برای خودش فوروارد کنین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- جایی که می تونین ، آدامس جویده شده تون رو جا بذارین! ﴿توی دستکش دوستتون بهتره)<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- قند نیمه جویده و خیستون رو دوباره توی قنددون بذارین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- یه پیتزا فروشی تماس بگیرین و شماره تلفن پیتزا فروشی روبروییش که اونطرف خیابونه رو بپرسین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- جای سس گوجه فرنگی و هات سس فلفل رو عوض کنین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- موقع عکس رسمی انداختن برای هر کس جلوتونه شاخ بذارین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- تو ظرفهای آجیل برای مهموناتون فقط پسته ها و فندقهای دهان بسته بذارین<br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " />- جای برچسبهای قرمز و آبی شیرهای آب توالت هتل ها رو عوض کنین</p></span></p> Thu, 17 Nov 2011 03:21:36 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/آموزش-اذیت-کردن-دوستان/ طرح مهتاب ایرانسل! تخفیف مکالمه بامدادی http://irancell-vitrin.samenblog.com/طرح-مهتاب-ایرانسل/ <span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px; "><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; "><table id="table3" cellpadding="0" width="100%" border="0" style="border-collapse: collapse; "><tbody><tr><td class="pageTitle" id="tdPageTitle">طرح مهتاب ایرانسل!</td></tr><tr><td class="content" style="padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; width: 801px; "><div style="text-align: center; "><strong><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 10pt; color: rgb(31, 73, 125); font-family: tahoma, sans-serif; ">تخفیف</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: rgb(31, 73, 125); font-family: tahoma, sans-serif; ">&nbsp;<span dir="rtl">مکالمه</span>&nbsp;<span dir="rtl">بامدادی</span></span><span style="font-size: 10pt; color: rgb(31, 73, 125); font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;...&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="rtl">برای</span><span lang="AR-SA">&nbsp;<span dir="rtl">مشترکین</span>&nbsp;<span dir="rtl">سحرخیز</span></span></span></strong>&nbsp;</div><div style="text-align: center; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">با استفاده از طرح مهتاب ایرانسل، تمامی شما مشترکین&nbsp;<strong>اعتباری</strong>&nbsp;امکان خواهید داشت از ساعت ۱ تا ۶&nbsp; بامداد، از تخفیف ویژه در مکالمه بهره‌مند شوید. بدین ترتیب، می‌توانید یکی از بسته‌های ارائه شده را انتخاب و فعال نموده و&nbsp;<span style="color: rgb(187, 0, 0); ">هزینه مکالمات خود را کاهش دهید</span>.</div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div dir="rtl" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><span style="font-size: 8pt; ">توضیحات مربوط به طرح مهتاب ایرانسل در جدول زیر ارائه شده است:</span></div><div dir="rtl" align="center" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; ">&nbsp;</div><div dir="rtl" align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><div align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg"><div align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg"><div align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg"><div dir="rtl" align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; "><div align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg"><div align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg"><div align="center" src_cetemp="/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg"><img hspace="0" src="http://www.irancell.ir/Webfiles/Files/image/promotion/Autumn/GSM/Tables/gsm_tb_fa_10.jpg" align="baseline" border="0" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; " /></div></div></div></div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div></div></div></div></div><div style="text-align: justify; ">&nbsp;</div><div style="text-align: justify; ">حداکثر میزان استفاده از بسته اول، ۵۰ دقیقه در ۵ روز و بسته دوم، ۱۰۵ دقیقه در ۷ روز است.<br /><br /><span style="font-weight: bold; ">توجه:</span><br />• در هر زمان تنها می‌توان یکی از بسته‌های مذکور را انتخاب نمود.</div><div style="text-align: justify; ">• با پایان یافتن دوره اعتبار هر بسته، می‌توان بلافاصله بسته جدیدی را فعال کرد.</div><div style="text-align: justify; ">• در طول هر شبانه روز، تنها می‌توان یکی از طرح‌ها یا بسته‌های افزایشی ایرانسل را فعال نمود.</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></p></span> Thu, 17 Nov 2011 03:20:22 GMT irancell-vitrin http://irancell-vitrin.samenblog.com/طرح-مهتاب-ایرانسل/